هیأت مؤسس

هیأت مؤسس عبارتند از جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر) دارای مدرک سطح 4 یا در حد آن در زمینه فقه و حقوق اسلامی كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشكیل انجمن می کنند.

وظایف هیأت مؤسس

1. جذب اعضای پیوسته و تشكیل اولین جلسه مجمع عمومی؛

2. برگزاری انتخابات در اولین جلسه مجمع عمومی جهت انتخاب هیأت‏ مدیره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛

3. اداره انجمن تا زمان انتخاب هیأت‏ مدیره.

اعضای هیأت موسس:

حضرات آیات ابوالقاسم علیدوست

علی نکونام

محسن فقیهی

محمد جواد ارسطا

علی مومن

احمد مبلغی

دکتر علی محمدی جورکویه

دکتر مهدی شیدائیان

دکتر مصطفی دانش پژوه

دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

دکتر محمود حکمت نیا

دکتر ناصر قربان نیا

دکتر احمد حاجی ده آبادی

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی