مبانی فقهی حقوق بشر اسلامی

انجمن فقه و حقوق اسلامی، با همکاری موسسه صراط مبین هدایت سلسله جلسات (مبانی فقهی حقوق بشر اسلامی) برگزار میکند.
زمان: یکشنبه هرهفته (1396)
ساعت:11/15 الی 12
مکان: قم بلوار جمهوری، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ ، ساختمان انجمن های علمی حوزه
مُدرس: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد ارسطا