ششمین همایش سراسری طب و قضا

انجمن فقه و حقوق اسلامی، با همکاری مراکز علمی حوزه و دانشگاه (1. سازمان پزشکی قانونی کشور معاونت آموزشی و پژوهشی 2 .پژوهشگاه قوه قضاییه 3 . دادگستری استان قم،4 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ،5 دانشگاه قم،6 دانشگاه علوم پزشکی قم ، 7 جامعه المطصطفی العالمیه،8 مرکز فقهی ائمه اطهار و9 دانشگاه پردیس فارابی) همایشی با موضوع « طب و قضا» برگزار میکند
زمان: 2 الی 4 آبان 1396
مهلت ارسال مقالات 15 شهریور 1396
محورهای همایش
1. واکاوری ابعاد پزشکی ، فقهی و حقوق رشد وکمال عقل موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی
2 . تفسیر و تبیین پزشکی ، فقهی و حقوقی موضوع سرایت در صدمات در قانون مجازات اسلامی
3 . چالش های تشخیص حرج در سقط درمانی
4 . نحوه مواجهه قضایی با صدمات ساختگی خودزنی ها و تصادفات ساختگی
نشانی دبیرخانه : تهران ضلع جنوبی پراک شهر ، خیابان بهشت ، سازمان پزشکی قانونی کشور ، معاونت آموزشی و پژوهشی تلفکس 02155618668