سلسله جلسات بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی

انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه با همکاری دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، سلسله جلسات بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی را با سخنرانی جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی و نایب رئیس و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی) برگزار می‌کنند.
زمان دوشبنه¬ها هر هفته ساعت 13 تا 14
مکان : دانشگاه پردیس فارابی، سالن شورای علمی دانشکده حقوق