تبریک به حضرت آیت الله ابوالقاسم علیدوست

حضرت آیت الله ابوالقاسم علیدوست
همزمان با دهمین سالگرد صدور رهنمود تاریخی رهبر انقلاب اسلامی ایران در خصوص نهضت نرم‌افزاری و آزاداندیشی و ضرورت تشکیل نظریه‌پردازی و در آستانه دهمین سال تأسیس نهاد هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، حضرت آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیئت مدیره و مسئول انجمن فقه حقوق اسلامی حوزه، به عنوان یکی از بیست نظریه پرداز برتر کشور برگزیده شدند.

این موفقیت را به ایشان و اعضای محترم انجمن تبریک عرض مینمائیم و موفقیت بیش از پیش را برایشان آرزومندیم

دسنه بندی: