اولین همایش ملی قرآن و حقوق

دانشگاه آيت الله العظمی بروجردی با همکاری انجمن فقه وحقوق اسلامی و مراکز علمی حوزه و دانشگاه (اولين همايش ملی با موضوع قرآن و حقوق) را برگزار ميکند
محورهای همايش:
1 . حقوق عمومی
2 . حقوق بين الملل
3 . حقوق جزاء و جرم شناسی
4 . حقوق بشر، شهروندی و تکاليف شهروندان
5 . قواعد حقوقی
6 . آيين دادرسی، اصول محاکمات و ادله اثبات دعوا
7 . حقوق خصوصی
مهلت ارسال و ثبت نام: 10/7/1395
زمان برگزاری همایش : 28/7/1395