اعضای هیأت مدیره دوره چهارم انجمن فقه وحقوق اسلامی

در اولین جلسه هیأت مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی، حضرت آیت الله علیدوست و جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس انجمن به مدت دو سال انتخاب شدند.
در انتخابات مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی دوره جدید (چهارم) اساتید ذیل به مدت دو سال به عنوان هیات مدیره انتخاب گردیدند:
آیت الله ابوالقاسم عليدوست ابرقوئی
دکتر سید احمدحبیب نژاد
دکتر سید حسین وحدتی شبیری
دکتر حسین جوان آراسته
حجه الاسلام و المسلمین سید مجتبی میردامادی
حجه الاسلام و المسلمین محمد عشایری منفرد
حجه الاسلام و المسلمین حسن عالمی طامه
ضمنا اقایان حسین قافی و محمد تقی طبرسا به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردیدند