آیات و احاديث

فایل صوتی نقد کتاب درآمدی بر حقوق جزاء
انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه، با همکاری دانشگاه پردیس نشست مشترکی با موضوع نقد کتاب «درآمدی بر حقوق جزای عمومی » برگزار گردید. نویسندگان:جناب آقایان دکتر الهام و دکتر برهانی ناقدین:جناب آقایان دکتر شمس ناتری و دکتر حاجی ده آبادی
سروه شوری آیه 13
شَرَعَ لَکُمْ مِنَ‌الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْکَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لاتَتَفَرَّقُوا فيهِ کَبُرَ عَلَى‌الْمُشْرِکينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبي‏ إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ؛ آیینى را براى شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش کردیم، این بود که دین را بر پا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! بر مشرکان گران است آنچه...